OxyToxy” Grzegorz Kośnik
80-171 Gdańsk

ul. Schuberta 66/2

Tel. +48 (58) 741 87 39; mobile: 0 501 759 335
Fax +48 (58) 741 87 40
email: biuro@oxytoxy.comNasza firma istnieje od 1994 roku.

Przez ten okres czasu nawiązaliśmy szerokie kontakty z wieloma firmami Kanadyjskimi.

Uzyskaliśmy status Wyłącznego Dystrybutora na teren Polski kilku firm Kanadyjskich będących liderami w technologiach światowych. Specjalizujemy się w dziedzinie urządzeń oraz procesów ochrony środowiska, które są stosowane w oczyszczalniach ścieków, jak i ochrony osobistej i przemysłowej w postaci detektorów elektronicznych.Oferujemy przetwórnie do osuszania szlamu wytwarzanego w oczyszczalniach ścieków i przeróbki jego na granulki nawozów organicznych lub granulki opałowe produkowane przez firmę Berlie Technologies Inc.

W ostatnich dziesięciu latach Berlie Technologies Inc. uzyskała pozycje lidera, który wybudował wszystkie miejskie suszarnie szlamu w Kanadzie. Producent tych fabryk-przetwórni szlamu posiada sprawdzoną technologie w przeróbce i osuszaniu biologicznych odpadów.

Oferuje kompleksową obsługę w skład której wchodzi: projektowanie, produkcja, instalacja, rozruch i obsługa swoich klientów. 

Przetwórnia szlamu w granulki nawozu organicznego lub granulki opałowe

Jednym z najważniejszych elementów tej technologi jest dostawa dla oczyszczalni ścieków przetwórni-suszarnie szlamu, które spełniają wymogi ochrony środowiska postawione przez Unie Europejską (Sludge Directive linked to the implementation of the UWWT Directive). 
 

Suszarnia szlamu i granulacji jest zdolna produkować odwodniony szlam zarówno aktywowany odpadami drugorzędnymi (biologicznymi), fizyko-chemicznymi, osadami przefermentowanymi, lub nieprzefermentowanymi. Z systemu odwadniającego szlam jest pompowany lub przesyłany na taśmowych przenośnikach do zbiorników lub aktywnego zbiornika samowyładowczego aby zapewnić ciągłe dostarczenie szlamu do systemu osuszającego. Przed dostarczeniem odwodnionego szlamu do bębna suszącego jest on wymieszany w dwu śrubowym mieszalniku z recyrkulowanym suchym szlamem aby utworzyć homogeniczną łatwo płynącą substancje. Tego rodzaju procesowanie jest konieczne aby zapobiec możliwość przypiekania się osadów we wlocie do bębna suszącego. Bęben suszący jest specjalnie zaprojektowany tak aby zapewnić suszenie w zamkniętym obiegu poprzez gorące powietrze które jest dostarczane w zamkniętym obiegu "close loop" w celu wyparowania zawartości wody. 

Ważnym atutem tej technologi jest fakt ze szlam nigdy nie jest w bezpośrednim kontakcie ze źródłem ciepła.
 

Ciepło potrzebne w celu osuszenia jest wytwarzane w komorze spalania opalanej poprzez naturalny gaz, lub olej napędowy. Powietrze spalania jest złożone z powietrza otoczenia wraz z zasysanym powietrzem z systemu. Powietrze z systemu skraplającego jest używane jako drugorzędne powietrze i całkowite zniszczenie nieprzyjemnych zapachów jest zapewnione poprzez wysoką temperaturę ponad 815° C w komorze spalania. Poprzez wymiennik ciepła energia termiczna ze spalania jest przesłana do powietrznego strumienia mieszanki używanej w zamkniętym obwodzie suszenia. 

Znaczną przewagą technologiczną tego systemu nad innymi jest fakt zastosowania unikalnego wymiennika ciepła. Szalenie wysoko wydajny wymiennik ciepła jest technologicznym walorem i przewyższającym atrybutem tej technologii. Ten wymiennik jest także sercem zamkniętego obiegu który dostarcza niespotykaną w innych technologiach wydajność jak i całkowitą eliminacje nieprzyjemnego lub szkodliwego zapachu.   

Cała fabryka-przetwórnia szlamu na granulki nawozów organicznych czy granulki opałowe pracuje pod małym ciśnieniem próżniowym zapewniającym otoczenie w środowisku pracy wolne od nieprzyjemnych zapachów lub kurzu
. Wszystkie urządzenia i przenośniki taśmowe operują poniżej ciśnienia atmosferycznego tak że nie ma możliwości aby nieprzyjemne zapachy wydalały się, lub para kondensacyjna formowała się na przenośnikach taśmowych. Zasysane powietrze zbierane z różnych przenośników taśmowych jak i powietrze oziębiające z silosów na suche granulki jest specjalnie oczyszczane w systemie filtrującym, to powietrze jest następnie użyte jako główne powietrze do spalania.

Mikroprocesory kontrolujące cały system i ustawiające system suszenia są najwyższej światowej technologi sterowania i jako rezultat tego fabryka może być obsługiwana bardzo małą ilością personelu. W wielu przypadkach jedna osoba może kontrolować i obsługiwać wszystkie procesy w całej fabryce. 

Wszystkie urządzenia które są w bezpośrednim kontakcie z produktem i powietrzem procesowym są wykonane ze stali nierdzewnej przez co zmniejszają możliwość korozji i wymagają minimalną konserwacje.
Proces suszenia w tej fabryce spełnia wszelkie wymogi dotyczące redukcji patogenu.

Końcowy produkt - granulki które są w zakresie od 92% do 95% suchości, są wolne od kurzu, nieprzyjemnego zapachu i łatwe do przeładunku oraz składowania przez długi okres czasu. Granulki do ich tworzenia nie wymagają substancji wiążącej. 

Granulki mogą być zużytkowane jako nawóz organiczny, mieszanka wzbogacająca nawozy, mieszanka nawożąca trawniki i pola golfowe, mieszanka dla użyźniania lasów lub mieszanka opałowa użytkowana przez elektrociepłownie opalane węglem oraz jako opał do cementowni lub incyneratorów czyli pieców do spopielania.

Oferujemy urządzenia do granulacji masy jaka jest wytwarzana po fermentacji odpadów poubojowych w rzeźniach i przetwórniach mięsnych lub przetwórniach drobiu. Te granulki są używane jako nawóz organiczny.

Oprócz Berlie Technologii opisanej powyżej stosowanych w miejskich oczyszczalniach scieków oferujemy także technologie opracowaną przez naszych inżynierów dla mniejszych zakładów przetwórczych i tym samym bardziej finansowo dostępną i atrakcyjną. Specjalnie dla tych wszystkich mniejszych zakładów które potrzebują zgranulować odwodnioną  masę pofermentacyjną odpadów poubojowych w rzeźniach i przetwórniach mięsnych lub przetwórniach drobiu. Ta technologia granulacji może być dołączona do technologii przeróbki odpadów poubojowych takich jak np. technologii SETO lub wielu innych technologii pracujących sprawnie obecnie już na terenie wielu zakładów w Polsce.

Poszukujemy prężnej firmy na terenie Polski, która byłaby zainteresowana w partnerstwie i posiada dobre rozeznanie rynku w tej branży, zakład z parkiem maszynowym i możliwością produkowania pewnych podzespołów na terenie kraju a także z możliwością i zainteresowaniem marketingowym na przyszłościowe wyjścia na rynki krajowe i zagraniczne. Wszelkie oferty odnośnie proponowanych form współpracy, wprowadzenia powyższych technologii, które mogą być zastosowane w miejskich oczyszczalniach ścieków lub przetwórniach poubojowych prosimy kierować do Pana Grzegorza Kośnik tel 501 759 335.

Rozprowadzamy aparaty osobiste jak i stacjonarne przemysłowe do monitorowania sytuacji niebezpiecznej lub szkodliwej dla pracownika w środowisku pracy, produkowane przez BW Technologies by Honeywell.

Są to detektory takie jak: Toxyclip 2, MiniMax, MultiMax, Plant Rat, Defender, Gas Alert Clip czy Gas Alert.

Niektóre z typowych instalacji przemysłowych na terenie Polski gdzie zainstalowaliśmy BW Technologies aparaty i systemy kontrolujące:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzyskaliśmy GRAND PRIX dla Toxyclip'a na SAWO w Bydgoszczy w 1995 roku oraz wyróżnienie i medal na II Targach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa - PRACA '96.

Reprezentujemy także firmę Brookdale duPont Canada Company w dziedzinie osobistego bezpieczeństwa jakie zagraża osobie która mogłaby sie znaleźć w miejscu pożaru, w domu, miejscu pracy lub w hotelu. Nasza EVAC+ maska z KAPTON kapturem posiadająca CE zgodnie ze specyfikacją EN403-M standardem pozwoli osobie w przeciągu 15 minut opuścić miejsce zagrożenia gazami trującymi lub dymem.

OxyToxy jest dystrybutorem następujących firm Kanadyjskich:

Po przeglądnięciu gamy produktów naszych kanadyjskich producentów na powyższych stronach internetu proszę skontaktować się z OxyToxy w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie będącym w Waszym zainteresowaniu. 

Nasi wysoko kwalifikowani specjaliści posiadający szkolenie w Kanadzie w obsłudze monitorów i urządzeń przemysłowych skontaktują się z Wami niezwłocznie. Służymy naszym klientom konkurencyjnymi ofertami na produkty wymienione powyżej o wiodącej technologi na świecie jak i najwyższej jakości. 

Służymy szybką i profesjonalną obsługą wszystkich urządzeń dostarczanych do naszych Klientów.

Nasz adres:

OxyToxy” Grzegorz Kośnik
ul. Schuberta 66/2
80-171 Gdańsk
Tel. +48 (58) 741 87 39; mobile:
0 501 759 335
Fax +48 (58) 741 87 40

email: biuro@oxytoxy.comZapraszamy także do aktualnych informacji o konferencjach dotyczących ochrony środowiska i zagospodarowania odpadami http://www.imbigs.org.pl/imbigs/cgo/index.html